Gemeente Tervuren

Integratie

Nederlands leren? Het kan!

Inburgering: Tervuren gaat er voor!
Cursussen Nederlands
Andere maatregelen
Interessante sites

Het gemeentelijk onthaalbeleid richt zich vooral tot nieuwkomers en anderstaligen zodat zij zich vlot kunnen integreren en participeren aan onze Vlaamse samenleving.
Het gemeentebestuur tracht aldus het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand te verstevigen.
In onze gemeente zijn er meer dan honderd verschillende nationaliteiten. Het aandeel buitenlanders bedraagt ongeveer een kwart van onze bevolking. De instroom van mensen met een andere nationaliteit is groter dan die van Frans- of Nederlandstalige Belgen. Dat heeft uiteraard te maken met de ligging van Tervuren in de Brusselse Rand en met de positie van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie en de internationale instellingen.

De gemeentelijke dienst 'Burgerzaken - Vreemdelingen' maakt alle nieuwkomers bij aankomst wegwijs met de overhandiging van heel wat informatie, de organisatie van een jaarlijkse onthaalvoormiddag en de doorverwijzing naar het inburgeringsprogramma.
Dit programma vloeit voort uit het inburgeringsdecreet waarbij de Vlaamse regering zich engageert om te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dat gebeurt op grond van gelijkheid en een actief en gedeeld burgerschap.

Inburgering: Tervuren gaat er voor!

Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie. Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardige participatie in de Vlaamse samenleving. Het Onthaalbureau Inburgering maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid. 
Het Onthaalbureau Inburgering is er voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:

 • voor wie nog niet lang in België woont;
 • voor wie al langer dan een jaar in België verblijft en van buitenlandse oorsprong is;
 • voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Ben je nieuw in Vlaanderen?
Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant helpt je om je thuis te voelen! 

Wat bieden wij?

 • Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie: hier leer je wat je nog niet kan of weet over het gewone leven in Vlaanderen. Je leert de gewoonten, regels en wetten van de Vlaamse democratische samenleving beter kennen.
  Ook kan je er terecht met jouw vragen over werken, een goede opleiding vinden, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg en cultuur. Je kan ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen.
 • Een begeleider die jou helpt in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om hier in Vlaanderen een interessant leven uit te bouwen.
 • Een cursus Nederlands.

Waar en wanneer?
Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant heeft kantoren, verspreid over de hele provincie. Vanuit Tervuren zijn de best bereikbare kantoren deze van:

 • Leuven: Ladeuzeplein 17, tel: 016 47 43 11:
  open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur:
  op dinsdag van 13 tot 19 uur;
 • Vilvoorde: Bergstraat 4, tel: 02 416 20 00;
  open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur;
  op dinsdag van 13 tot 19 uur.

Prijs?
Gratis. Je krijgt ook terugbetaling van kosten in het kader van het vormingsprogramma van inburgering: openbaar vervoer, kinderopvang, cursusmateriaal.

Meer info op de website www.vlaamsbrabant.inburgering.be

Top

Cursussen Nederlands

Voor cursussen Nederlands kan men terecht bij het:

Top

Andere maatregelen

Daarnaast worden voor de inwijkelingen door het gemeentebestuur tevens maatregelen genomen op het vlak van onderwijs en huisvesting. De gemeentelijke cultuur- en vrijetijdsdiensten en de verenigingen organiseren ook tal van activiteiten die de anderstaligen de kans geven om zich te integreren.
Het bestuur ondersteunt tevens de bovenlokale integratie-acties van de provincie Vlaams-Brabant en De Rand.
De internationale interesse van het gemeentebestuur blijkt tevens uit de verschillende verbroederingsactiviteiten met Kloster Lehnin en Dachau in Duitsland en Renkum in Nederland.

Top

Interessante sites

www.dofi.fgov.be (F.O.D. Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingen)
www.flandre.be; www.flandern.be; www.flanders.be (Vlaanderen in alle facetten)
www.taalblad.be (actualiteit voor wie Nederlands leert)
www.docu.vlaamserand.be (publicaties en statistieken over de Vlaamse Rand)

Top


 
 
  

Sociaal huis Tervuren

Info Toersime


Uit in Tervuren

Uit in Tervuren

maart 2015 
m d w d v z z
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5