Gemeente Tervuren

Vreemdelingen

De dienst Vreemdelingen helpt vreemdelingen hun weg te vinden in hun nieuwe omgeving. De dienst geeft hen de nodige verblijfsdocumenten en verwijst hen eventueel door naar een onthaalbureau voor een integratieproject.


Verhuizen naar of binnen Tervuren
Verhuizen uit Tervuren, naar een andere Belgische gemeente of stad
Tijdelijke afwezigheid en recht op terugkeer
Referentieadres (zie rubriek adreswijziging - referentieadres)
Integratie
Vertrek naar het buitenland


Voor info en openingsuren

Dienst Burgerzaken - Bevolking Vreemdelingen


Verhuizen naar of binnen Tervuren
 
Als u als vreemdeling uw hoofdverblijfplaats wil vestigen of wijzigen in Tervuren, dan moet u zich melden bij de dienst Vreemdelingen.

Deze meldingsplicht geldt niet voor ambtenaren van Europese instellingen of hun gezinsleden ten laste en bevoorrechte vreemdelingen (zoals diplomaten en consuls), die op verzoek van hun bevoegde diensten worden ingeschreven of vermeld in de bevolkingsregisters. Zij krijgen hun identiteitskaart via deze diensten.

Opmerkingen

 • U moet als gezinshoofd of meerderjarig gezinslid de aangifte doen.
 • Indien u met meerdere personen van een verschillend adres komt, moet elk gezinshoofd of meerderjarig gezinslid dit doen.
 • Een niet-ontvoogde minderjarige moet vergezeld worden van iemand met ouderlijk gezag.
 • Indien de ouders niet samenleven, zal de andere ouder door de dienst Vreemdelingen ingelicht worden over de inschrijving of verhuis van een minderjarige.
 • Indien u voor het eerst ongehuwd zal samenwonen, dient u een referentiepersoon aan te duiden.
 • Indien u door iemand ten laste genomen wordt, dient u een ondertekend tenlasteformulier voor te leggen.
 • Een gehandicapt of bejaard persoon, die zich niet kan verplaatsen, kan de aangifte laten doen door een andere meerderjarige met een verklaring van adreswijziging, gedateerd en ondertekend door de gehandicapte of bejaarde persoon of de instelling.
 • Volgens het soort verblijf zal u een aantal documenten moeten meebrengen.
 • Na controle van uw verblijfplaats door de wijkagent wordt u ingeschreven. De gezinsleden worden dan uitgenodigd voor hun verblijfskaarten of documenten en de aanpassing van de inschrijvingsbewijzen van de motorvoertuigen op hun naam.
 • U krijgt een verblijfsvergunning, afhankelijk van het soort verblijf dat u aanvraagt en de voorwaarden waaraan u voldoet. Dit is echter geen identiteitskaart! Als vreemdeling moet u dus nog steeds in het bezit zijn van de identiteitskaart van uw land van oorsprong of uw paspoort. De dienst Vreemdelingen levert deze documenten niet alleen af maar verlengt, vervangt of vernieuwt ze ook.
 • Indien u reeds in het bezit bent van een elektronische kaart dient alleen het adres aangepast te worden met uw pincode


Kort of lang verblijf

Kort verblijf (max. drie maanden)
U blijft ingeschreven in uw thuisland en ontvangt één van onderstaande documenten om tijdelijk in België te kunnen verblijven:

 • aankomstverklaring voor toeristen;
 • attest voor E.U./E.E.R.-werknemers;
 • verblijfsdocument voor studenten.


Lang verblijf
U wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt één van de volgende documenten of elektronische kaarten om in België te kunnen verblijven:

 • attest van immatriculatie;
 • A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkt verblijf;
 • B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkt verblijf;
 • C-kaart: vreemdelingenkaart voor niet-EU-onderdanen;
 • D-kaart: langdurig ingezetene;
 • E-kaart: verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister of een gratis document ter staving van duurzaam verblijf voor EU-onderdanen;
 • E+-kaart: verklaring van inschrijving in het bevolkingsregister of een gratis document ter staving van duurzaam verblijf voor EU-onderdanen;
 • F-kaart: verblijfskaart van een familielid van een EU-onderdaan of Belg met inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • F+-kaart: verblijfskaart met inschrijving in het vreemdelingenregister van een familielid van een EU-onderdaan of Belg;
 • H-kaart: verblijfs- en arbeidskaart voor hooggeschoolden.


Kostprijs

Een attest van immatriculatie kost 8 euro.
Voor een elektronische verblijfskaart betaalt u 17 euro (dringende procedure: 129 euro; zeer dringende procedure: 199,50 euro).

U dient steeds een recente pasfoto op witte, egale achtergrond, uw oude verblijfskaart en uw nationale identiteitskaart of paspoort mee te brengen (meer info onder de rubriek 'Identiteitskaarten').

Opmerking
De verblijfskaarten A, B, C, D en H zijn biometrisch. D.w.z. dat uw vingerafdrukken, foto en handtekening digitaal worden ingescand en opgeslagen om identiteitsfraude te voorkomen. Vermits deze aanvraag langer duurt, vragen wij u om u minstens een half uur voor sluitingstijd aan te bieden.

U kunt uw adreswijziging ook schriftelijk, per fax, via e-mail of telefonisch of via het digitale loket melden. Dan moet u zich wel voldoende identificeren door uw persoonsgegevens, uw rijksregister- of identiteitskaartnummer en uw GSM- en telefoonnummer te vermelden.


Handige tip

 • Vergeet niet uw huisnummer goed zichtbaar vanaf de openbare weg en vanaf de plaats van de brievenbus aan te brengen.  Appartementsnummers moeten ook aangebracht worden op de postbussen en de individuele toegangsdeuren. De nummering van gebouwen en de interne nummering van appartementen worden enkel voorgesteld door het gemeentebestuur.

Top

Verhuizen uit Tervuren, naar een andere Belgische gemeente of stad

Als u als vreemdeling verhuist uit Tervuren moet u zich binnen de acht werkdagen melden in het gemeente- of stadhuis van uw nieuwe woonplaats.

Top

Tijdelijke afwezigheid en recht op terugkeer 

De vreemdeling met verblijfsrecht kan onder bepaalde voorwaarden dit recht behouden indien hij na een tijdelijke afwezigheid terugkeert naar België. Zijn verblijfskaart wordt dan niet geannuleerd.

Top 

Integratie

Het doel van een inburgeringstraject is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardige participatie in de Vlaamse samenleving.
Het onthaalbureau inburgering maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid.

Voor meer informatie kan u terecht in de rubriek: Integratie

Top

Vertrek naar het buitenland

De juiste datum van het vertrek en het adres in het buitenland moet u ten laatste de dag voor het vertrek bij de dienst Vreemdelingen melden. De verblijfsdocumenten of -kaarten moet u inleveren en worden geannuleerd. U krijgt dan een document waarmee u zich kan inschrijven in het buitenland.

Voor info:
www.dofi.fgov.be (site van FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingen)
www.vlaanderen.be, www.flandre.be, www.flandern.be, www.flanders.be (Vlaanderen in alle facetten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels)
www.taalbad.be (actualiteit in het Nederlands voor wie Nederlands leert)

Top


 
 
  

Sociaal huis Tervuren

Info Toersime


Uit in Tervuren

Uit in Tervuren

maart 2015 
m d w d v z z
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5