Aansluiting op het drinkwaternet

Regeling voor lekken

Als je waterverbruik met 50% is gestegen en met minstens 100 m³, moet de watermaatschappij je hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak op te sporen, kun je gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is een minnelijke schikking mogelijk.

Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen zoals herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

Verplichte keuring

  • Bij een nieuwbouw of grote werken aan je leidingnet voor afval- of regenwater moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren.
  • Ook de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, moet je laten keuren.
  • De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit is ook verplicht.

Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet een watermeter krijgen. Dat betekent dat nieuwe appartementsgebouwen een watermeter per appartement moeten installeren. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid geplaatst worden. 

Contact?

Voor algemene informatie kun je terecht bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u.

Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96 - 9320 Erembodegem
Tel.: 053 72 64 45
Fax: 053 71 10 78
E-mail: info@vmm.be 
Meer info op www.vmm.be

De Watergroep

Voor alle info kan je terecht op www.dewatergroep.be.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht op www.dewatergroep.be/contact of via tel. 02 238 96 99. Dit nummer is ook steeds bereikbaar voor het melden van storingen.

Het klantenloket in Vlaams-Brabant is enkel bereikbaar na het maken van een afspraak via de website of tel. 02 238 96 99.