Aanvraag toegangskaart recyclagepark

Als inwoner van de gemeente Tervuren heb je toegang tot het recyclagepark met jouw elektronische identiteitskaart. 

In bepaalde omstandigheden kan je ook een toegangskaart aanvragen. 

Wie komt in aanmerking voor een dergelijke toegangskaart?

  • Je hebt geen elektronisch leesbare identiteitskaart, maar je bent wel ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Tervuren.
  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister van Tervuren, maar je hebt een tweede verblijf in de gemeente.
  • Je bent NIET ingeschreven in het bevolkingsregister van Tervuren, maar wil gebruik maken van de recyclageparken van Interrand. In dit geval is het belangrijk om de verbondenheid met de gemeente te staven alsook de reden tot aanvraag van de kaart. De toegangskaart is 12 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

Wat moet je doen?

De toegangskaart kost 30 euro en moet aangevraagd worden aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze pagina.
Bezorg het formulier ingevuld en ondertekend terug via e-mail aan boekhouding@tervuren.be of per post: Gemeentebestuur Tervuren, dienst boekhouding, Markt 7A – 3080 Tervuren.
De betaling kan enkel gebeuren per overschrijving op het rekeningnummer BE33 0910 0018 6046 van de gemeente Tervuren, met vermelding ‘recyclagepark, (naam), (adres)’.