U bent hier

Openbaar onderzoek sectorale voorwaarden voor windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.
Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerpplan-MER.

Het ontwerp-besluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 22 november 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving (omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines ) en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden enkel digitaal ter beschikking gesteld. 

Opmerkingen kan je bezorgen via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines of per brief aan volgend adres: 

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel