U bent hier

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Openbaar onderzoek
Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom heeft de Vlaamse overheid een plan gemaakt voor het waterbeleid. Ook jij kan daarover je mening geven tijdens de fase van het openbaar onderzoek.
Nog tot 14 maart 2021 loopt het openbaar onderzoek over het plan dat de naam ‘Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027’ draagt.

Bescherming tegen droogte en overstroming
Het plan bevat maatregelen en acties voor de verbetering van het grondwater en oppervlaktewater. Het helpt ook om ons te beschermen tegen overstromingen en droogte. Verder is de zuivering van het afvalwater van alle Vlaamse woningen erin vervat.

Geef je mening
Geef mee vorm aan het waterbeleid door deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Tervuren relevant zijn. Je vindt er ook het digitale inspraakformulier. Geef je je opmerkingen liever op papier? Bezorg ze dan schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen.

www.volvanwater.be