U bent hier

Samenaankoop stookolietank

Samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, zal een nieuwe tankslag worden georganiseerd in jouw gemeente samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kan je dit aangeven op het invulformulier via volgende link:  https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract.

Vanaf 22 juni zal er een presentatie met de prijzen en de voorwaarden verschijnen op de website van Interleuven www.interleuven.be/tankslag en van jullie gemeente.

Op dinsdag 22 juni om 20 uur zal er een info-avond worden georganiseerd. Aangezien de huidige situatie niet toelaat om grote groepen mensen samen te brengen, zal er via digitale weg worden vergaderd.

De info-avond zal bestaan uit:

  • korte presentatie: doel, regelgeving, werkwijze
  • presentatie van de firma met de werkwijze, prijzen en voorwaarden
  • vragenronde – beantwoorden van de chat

De inwoners die reeds een interesseformulier hebben ingevuld, krijgen automatisch een link voor Teams.

Indien deze datum u niet past, kan u aansluiten bij een andere groep op 24 juni of 28 juni telkens om 20 uur. U kan een link aanvragen via https://extranet.interleuven.be/tankslag info-avond

 

Reportage over het project tankslag op ROB

Meer info?

Interleuven
016 28 42 21