Begraafplaatsen

Hier vind je een overzicht van alle begraafplaatsen in Tervuren met de tarieven voor de verschillende vormen van lijkbezorging.

Als nabestaande kun je een formulier indienen met twee contactpersonen voor het graf. Dit formulier vind je onderaan deze pagina.

Begraafplaatsen:

 • Tervuren-centrum - Duisburgsesteenweg
 • Moorsel - Moorselstraat
 • Vossem - Kerkhofstraat
 • Duisburg - rond de Sint-Katharinakerk

Mogelijkheden van lijkbezorging:

 

Tervuren

Vossem

Moorsel

Duisburg

niet-geconcedeerde grondconcessie zonder kelder

x

x

x

x

niet-geconcedeerd columbarium

x

x

x

x

niet-geconcedeerd urneveld

x

x

-

-

asverstrooiing

x

x

x

x

sterretjesweide

x

-

-

-

herdenkingsmuur

x

x

x

x

natuurbegraafplaats

-

-

-

-

kinderperk

x

x

x

x

oud-strijderperk

x

x

x

x

geconcedeerde grondconcessie zonder kelder

x

-

-

-

geconcedeerde grondconcessie met kelder

x

x

-

-

geconcedeerd columbarium

x

x

x

x

geconcedeerd urneveld

x

x

-

-

Prijslijst

1 ) Niet-geconcedeerde begraafwijzen

Een niet-geconcedeerde begraving (10 jaar) is gratis voor inwoners. Hier kan ook maar 1 persoon begraven worden.          
Volgende kosten moeten bij een urneveld of columbarium wel gedragen worden :

deksteen urneveld

255 €

dekplaat columbarium

145 €

2) Geconcedeerde begraafwijzen

 

Nieuw

verlenging 15 jaarverlenging 30 jaar
grondconcessie met kelder 1 persoon

€ 1.700

€ 850

€ 1.700

grondconcessie met kelder 2 personen

€ 2.500

€ 1.250

€ 2.500

grondconcessie zonder kelder 1 persoon

€ 600

€ 300

€ 600

grondconcessie zonder kelder 2 personen

€ 700

€ 350

€ 700

urneveld 1 urne

€ 600 

€ 300

€ 600

urneveld 2 urnes

€ 700

€ 350

€ 700

columbarium 1 urne

€ 800

€ 400

€ 800

columbarium 2 urnes

€ 900

€ 450

€ 900

kindergraf

gratis

gratis*

gratis*

*Eerste 60 jaar zijn gratis. Nadien betalend te verlengen aan prijzen van grondconcessie zonder kelder
oud-strijders

gratis

gratis

gratis

sterretjesweid

gratis

gratis

gratis

3) Naamplaatjes

Naamplaatje op deksteen urneveld

gratis

 
Naamplaatje op dekplaat columbarium

gratis

 
Naamplaatje sterretjesweide

gratis

 
Naamplaatje strooiweide (10 jaar)

€ 75

niet verlengbaar
Naamplaatje herinneringsmuur (20 jaar)

€ 75

verlengbaar

4. Ontgravingen

Ontgraving grondconcessies

€ 500

Ontgraving urneveld en columbarium

€ 100

5. Niet-inwonersbelasting

De niet-inwoners moeten een belasting betalen bovenop de geldende prijzen voor inwoners.

Niet-inwonerbelasting*

€ 1.100

*voor alle soorten begravingen buiten de asverstrooiing
Niet-inwonerbelasting asverstrooiing

€ 250

6. Retributie bij te laat komen

Indien een begrafenis te laat start, zonder akkoord en buiten de bepaalde uren in het reglement, zal hiervoor een kostprijs per uur aangerekend worden. 

Retributie

€ 150

Wie is een inwoner?

 • de persoon die ingeschreven was in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Tervuren op de dag van het overlijden;
 • de persoon die volgens zijn/haar persoonlijk statuut vrijgesteld was van inschrijving maar toch in Tervuren verbleef op de dag van het overlijden;
 • de persoon die op de dag van het overlijden uitgeschreven was, maar minstens twintig jaar in de registers van Tervuren ingeschreven was;
 • de minderjarige persoon die op de dag van het overlijden niet ingeschreven was in Tervuren, maar bij minstens één van de ouders als gezinslid was ingeschreven en waarvan minstens één ouder minstens twintig jaar in de registers van Tervuren ingeschreven was.

Wat is het verschil tussen geconcedeerd en niet-geconcedeerd?

 • geconcedeerde lijkbezorging: termijn van 30 jaar en verlengbaar met 15 of 30 jaar
 • niet-geconcedeerde lijkbezorging: termijn van 10 jaar en niet verlengbaar

Goed om weten:

 • Inwoners die overleden zijn voor het vaderland (met een statuut van nationale erkentelijkheid) krijgen een gratis dertigjarige grondconcessie zonder kelder voor één kist.
 • Als één begunstigde wordt vermeld in de concessieakte kan nadien niet meer worden bijgezet.
 • Als een inwoner en een niet-inwoner als begunstigde in de concessie worden vermeld, worden de gehalveerde prijzen van de concessies voor twee kisten of urnes opgeteld.
 • Ontgraving: 500 euro belasting voor begravingen in de grond en 100 euro voor een columbarium en urneveld (voorwaarde: minimum 10 jaar grafrust).