Begraven

Voor wie?

  • personen die in Tervuren overleden zijn;
  • personen die buiten Tervuren overleden zijn, maar hun hoofdverblijfplaats in Tervuren hadden, d.w.z. die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • personen die niet bij bovenvermelde categorieën horen, maar voor wie op één van de begraafplaatsen van Tervuren een grafconcessie werd verleend;
  • overleden EU-ambtenaren, hun echtgeno(o)t(e) of verwanten die door hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister en die werkelijk in onze gemeente woonden;
  • overleden personen die minstens 20 jaar lang in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Tervuren ingeschreven waren.

Voorwaarden?

De begraving van niet-gecremeerde lichamen, de berging en de verstrooiing van de as mogen niet vroeger plaatsvinden dan 24 uur na de vaststelling van het overlijden, maar ook niet later dan de vijfde dag. Als de laatste dag een zondag of een wettelijke feestdag is, mag uitstel verleend worden tot de volgende werkdag.

Op zon- en feestdagen worden geen begravingen, asuitstrooiingen of bijzettingen in columbaria uitgevoerd. Op de andere dagen gebeurt dit voor begravingen tot 14 uur en voor asuitstrooiingen of bijzettingen in columbaria tot 16 uur.

De schriftelijke toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand is altijd vereist.