Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelsdoeleinden