Hulpverleningszone Oost: 2e begrotingswijziging gewone dienst en buitengewone dienst 2023

Datum bekendmaking donderdag 2 november 2023 Datum zitting woensdag 25 oktober 2023