Belastingreglement op de aanplakborden bestemd voor het voeren van publiciteit

Jaarlijkse belasting ten laste van natuurlijke of rechtspersonen voor het gebruik van aanplakborden in Tervuren bestemd
voor publiciteit (reclameborden, borden of schilderingen op muren en omheiningen…).

Downloads