Belastingreglement op het gebruik van gemeentelijke aanplakborden door middel van aanplakbrieven

Het betreft tijdelijke innames van de openbare ruimte voor evenementen of voor het uitvoeren van bouwwerken en voor
tijdelijke innames van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.