Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelsdoeleinden

De gemeente heft een belasting op het leuren op de openbare weg en op het plaatsen van handelskramen op het 
openbaar domein. (wekelijkse markt, bloemenmarkt e.a.)