Belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark

De gemeente keurt het belastingreglement op het gebruik van het recyclagepark goed.  De Intercommunale Interrand
exploiteert het recyclagepark.