Belastingreglement voor het afleveren van een toegangskaart voor het recyclagepark

De gemeente heft een belasting op het afleveren van een toegangskaart voor het recyclagepark aan een beperkte
doelgroep en onder bepaalde voorwaarden.