Bewegen op Verwijzing coach Regio Druivenstreek

Als beweegcoach (BOV-coach) is het jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te gaan bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door één van de mogelijke doorverwijzers. Je gaat niet samen met de deelnemer sporten of oefeningen doen. Wel stel je samen een persoonlijk beweegplan op, rekening houdend met de eventuele inbreng van de huisarts, de situatie, mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer. Regio Druivenstreek bestaat uit volgende gemeenten: Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem.


Het project: Bewegen op Verwijzing (BOV)
Veel mensen zitten te veel en bewegen te weinig. Het BOV-project wil daar iets aan doen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op tal van verschillende gezondheidsproblemen te verkleinen.
De doorverwijzer verwijst patiënten die geholpen kunnen worden met meer beweging door naar de ‘BOV-coach’. In overleg met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse wandeling met de kinderen naar school tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.
Meer informatie over het project op www.bewegenopverwijzing.be


Jouw profiel

Je beschikt over één van volgende diploma’s:
o master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
o master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of erkend zijn als kinesitherapeut
o bachelor in sport en bewegen
obachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

•Je bent een netwerker, klantvriendelijk en je werkt goed samen met (externe) partners.
•Je kan omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen.
•Je werkt autonoom en resultaatsgericht: knelpunten onderzoeken, partners samenbrengen, voorstellen formuleren, …
•Je bent een motivator, hebt zin voor humor en je neemt graag initiatief.
•Je bent bereid om een driedaagse opleiding tot BOV-coach te volgen indien je dit nog niet gedaan hebt. De eerstvolgende opleidingen vinden plaats op 17 juni, 25 juni en 3 juli. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven.
•Je bent bereid om deel te nemen aan lokaal overleg om de werking van het BOV-project te optimaliseren.

Aanbod
Je krijgt een vergoeding per prestatie (samenwerkingsovereenkomst):
•Individuele coaching: 67 euro per uur
•Groepscoaching: 27 euro per persoon per uur.

De deelnemers en de Vlaamse overheid betalen ieder een stuk van je vergoeding. Die prestatievergoeding dekt ook alle bijhorende kosten (vervoer, telefoon, …) en de werkuren nodig voor het overleg met het lokale netwerkt. Voor bepaalde opdrachten kan er in onderling overleg een extra vergoeding voorzien worden.
In je opdracht als BOV-coach word je ondersteund door een lokaal netwerk (sportdienst, OCMW, zorgverstrekkers, aanbieders van beweegaanbod, …)

Interesse?

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar sport@zaventem.be.


Alle informatie over de rol van een BOV-coach kan je vinden op www.bewegenopverwijzing.be. Heb je nog specifieke vragen, neem dan zeker contact op met sport@zaventem.be.