U bent hier

Belastingreglement voor de verplichte afkoppeling van hemelwater bij bestaande woningen

Jaarlijkse belasting indien het hemelwater niet of niet-optimaal afgekoppeld is bij bestaande woningen in de door de 
gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

BijlageGrootte
PDF-pictogram GR 191217 afkoppeling hemelwater.pdf244.86 KB