U bent hier

Leegstandsheffing

Op woningen en gebouwen die minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 jaarlijks een vooraf bepaalde gemeentebelasting geheven.

Wat is leegstand?

  • Als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van een gebouw ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet volgens de functie van het gebouw wordt gebruikt.
  • Als een woning ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet als woning of elke andere bij gemeentelijke verordening omschreven functie gebruikt wordt. Het gaat hier om effectief gebruik.

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.

De functie van het gebouw staat beschreven in de omgevingsvergunning of meldingsakte. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk blijkt, wordt de functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik.

Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor bepaalde gevallen. Het volledige overzicht kan in het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen geraadpleegd worden, onder Artikel 5.

Wat kost het?

  • 1.500,00 euro voor het eerste jaar voor een leegstaand gebouw of een ééngezinswoning
  • 2.000,00 euro voor het tweede jaar voor een leegstaand gebouw of een ééngezinswoning
  • 2.500,00 euro per volgend jaar voor een leegstaand gebouw of een ééngezinswoning
BestandPublicatiedatumGrootte
PDF-pictogram GR 191217 leegstandsheffing.pdf07/02/20665.68 KB