U bent hier

Gedeeld verblijf

Als ouders uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.
Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

Kinderen van gescheiden ouders kunnen nog altijd enkel op 1 adres worden ingeschreven.
Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven. Om dat aan te tonen bij de gemeente, komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder (met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).
Enkele voordelen: kortingen of faciliteiten op gemeentelijk niveau zoals een verminderd tarief voor het zwembad of de gemeentelijke speelpleinwerking: voor Katapult en de Sportweken is er bijvoorbeeld een goedkoper tarief voor inwoners van Tervuren. Voor Katapult is het bovendien zo dat enkel kinderen die in Tervuren wonen of er naar school gaan zich kunnen inschrijven.

Wat moet je doen?

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Er moet geen kennisgeving (brief) naar de andere ouder gestuurd worden.
Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.
Het is dus enkel de bedoeling om de betrokken gemeente te informeren dat een kind gedurende een bepaalde tijd wel degelijk in onze gemeente verblijft, zonder officieel ingeschreven te zijn.
Andere, niet-gemeentelijke, socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.

Wat breng je mee?

  • Een gerechtelijke beslissing (vonnis)

of

  • Een gezamenlijk akkoord tussen de ouders met kopie van de identiteitskaart van de andere ouder

Contact en openingsuren

Markt 7A bus 2
3080 Tervuren
02 766 53 53
Vandaag open van 09:00 tot 12:00.
Morgen open van 08:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:00.