U bent hier

Inname openbaar domein

Wat is een inname?

De inname van het openbaar domein behelst:

  • De tijdelijke inname van de openbare ruimte voor evenementen, voor het uitvoeren van bouwwerken zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en zandstralen van gebouwen, grondwerken of de inrichting van een private werfzone (werkzone - plaatsing materiaal of werfvoertuigen). Dit is een niet limitatieve opsomming. Hierbij wordt voor het plaatsen van een container standaard 36 m² aangerekend
  • De tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.
  • Het afsluiten van een openbare weg.
  • Het laden en lossen van personen of materiaal wordt niet als inname openbaar domein beschouwd, zolang het geen hinder veroorzaakt voor het overige verkeer.

Met openbaar domein wordt bedoeld de openbare weg inclusief voet- en fietspaden en parkeerruimte, al dan niet afgebakend en de groene ruimten, wandelplaatsen, parken, pleinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor verkeer van personen.

Wanneer aanvragen?

  • Standaardaanvraag: minimaal 10 werkdagen voor de start van de inname
  • Spoedaanvraag: minimaal 2 werkdagen voor de start van de inname, vóór 10 uur ’s morgens (opgelet: een spoedaanvraag is duurder)

Wanneer verlengen?

  • Standaardverlenging: minimaal 5 werkdagen voor het einde van de toelating
  • Spoedverlenging: minimaal 2 werkdagen voor het einde van de toelating (opgelet: een spoedverlenging is duurder)

Tarieven en vrijstellingen?

De tarieven kan je terugvinden op de achterzijde van het aanvraagformulier alsook op het retributiereglement, onderaan deze pagina. Dit geldt ook voor de vrijstellingen van inname openbaar domein.

Betaling?

Er zal een factuur worden verstuurd van zodra de inname afloopt.

Parkeerverbodsborden?

De gemeentelijke diensten plaatsen enkel de parkeerverbodsborden en komen deze nadien weer ophalen. De overige signalisatie dient de aanvrager zelf te voorzien.