U bent hier

Openbaar onderzoek inventaris bouwkundig erfgoed

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Op dinsdag 12 mei 2020 loopt de schorsingstermijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed ten einde, zoals voorzien in het noodbesluit van de Vlaamse Regering en het verlengingsbesluit. De schorsingstermijn wordt niet verlengd. Vanaf dinsdag 12 mei loopt het openbaar onderzoek opnieuw volgens de normale modaliteiten verder voor een resterende termijn van 38 dagen. Het openbaar onderzoek loopt af op donderdag 18 juni 2020.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak:
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (02 553 16 50)
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (016 66 59 00)

Het dossier is beschikbaar in onze kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.