U bent hier

Panquin voorrangsregeling verkoop appartementen

Woonontwikkeling Panquin

Voorrangsregeling voor personen die binding hebben met Tervuren.

Voor de verkoop van de 107 appartementen op de site Panquin zal de gemeente Tervuren een voorrangsregeling hanteren voor de eigen inwoners en personen die een binding hebben met de gemeente, bijvoorbeeld door er te werken of in het verenigingsleven actief te zijn. Hiermee wil de gemeente tegemoetkomen aan de grote vraag naar wonen in eigen gemeente (of eigen streek).

Om van deze voorrangsregeling te genieten dienen geïnteresseerde personen zich verplicht kandidaat te stellen bij de gemeente. Dit kan door het kandidaatstellingsformulier (met bijlagen) uiterlijk 25 september 2020 te versturen naar panquin@tervuren.be of te laten toekomen op het Administratief Centrum, Markt 7a, 3080 Tervuren.

Om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling gelden wel een aantal algemene  voorwaarden:

 • Enkel meerderjarige natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen
 • Iedere kandidaat kan slechts één appartement aankopen
 • Bereidheid tot integratie in de Vlaamse gemeenschap die Tervuren is (d.w.z. het Nederlands beheersen of alleszins bereid zijn tot het volgen van een taalcursus Nederlands)
 • Over een sterke maatschappelijke en/of socioculturele band met de gemeente beschikken, door te behoren tot minstens één van de onderstaande categorieën:
 1. 10 jaar in Tervuren wonen de laatste 15 jaar
 2. Tot voor de leeftijd van 18 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond hebben
 3. De laatste 5 jaar in Tervuren wonen
 4. Minimaal al 3 jaar bijdragen aan het maatschappelijk en/of socioculturele leven van Tervuren.
 5. Maximaal de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben op het tijdstip van kandidaatstelling

Het project bevat aan de straatzijde van de Duisburgsesteenweg een gebouw Poort waarbij in totaal 33 appartementen aan een verlaagde marktprijs te koop zullen komen. Om voor deze appartementen in aanmerking te komen gelden een aantal bijkomende voorwaarden:

 • Zich op jaarbasis binnen volgende inkomensgrenzen bevinden:

€ 49.498 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste

€ 74.725 voor een gezin of samenwonenden met minimum 2 personen

Verhoging van bovenstaande inkomensgrenzen met € 4.045 per persoon ten laste

 • Geen woning of bouwgrond voor 100% in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, of bereid zijn deze woning of bouwgrond te verkopen uiterlijk binnen drie maanden na vestiging van de hoofdverblijfplaats in het nieuwe aangekochte appartement.

Voor de overige twee gebouwen van het project Plein en Park gelden deze bijkomende voorwaarden niet, maar zijn uiteraard de algemene voorwaarden wel integraal van toepassing. Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor een appartement in gebouw Poort, indien ze aan de bijkomende voorwaarden voldoen, of voor een appartement in de overige gebouwen (Opgelet: beide categorieën hebben een apart kandidaatstellingsformulier!).

Alle nuttige informatie m.b.t. de bovenstaande voorwaarden en de modaliteiten inzake de kandidaatstelling is gebundeld in een inlichtingenfiche, terug te vinden onderaan deze pagina, samen met de formulieren voor kandidaatsstelling. We raden sterk aan om de inlichtingenfiche grondig door te nemen want kandidaatstellingen die onvolledig zijn of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen niet in de rangschikkingen worden opgenomen.

Meer info?

www.panquin.be/voorrangsregeling

www.panquin.be

panquin@tervuren.be