U bent hier

Plaatsen van een zonneboiler

Je kunt een premie verkrijgen bij Eandis.

Hoeveel?

  • 550 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren.
  • Maximaal 2.750 euro per geplaatste installatie door een aannemer.
  • Voor beschermde afnemers wordt het bedrag met 20% verhoogd.

Voor wie?

De factuurdatum mag max. 1 jaar oud zijn.

 

 

Hoe aanvragen?

Loket

Wat moet je doen?

Je vult het aanvraagformulier van Eandis in en verstuurt dit, samen met een kopie van de factuur, de schriftelijke rapportering van de technische controle, de opbrengstberekeningen (aangeleverd door de aannemer) evenals een gedateerde foto waarbij het gebouw waarop de collectoren geplaatst zijn zichtbaar is aangetekend per post of brengt deze binnen bij de dienst Omgeving & Wonen. De aannemer zal eveneens een gedeelte moeten invullen.

Premie Eandis