U bent hier

Premie voor een zonneboiler

Je kunt een premie verkrijgen bij Fluvius.

Hoeveel?

De premie bedraagt 550 euro per m2  per apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste zonnecollectoren. Het premiebedrag is maximaal 40% van de factuurbedragen voor het thermisch zonnecollectorsysteem, inclusief btw met een maximum van € 2750 per wooneenheid. Het maximum wordt berekend op de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.

De apertuuroppervlakte is de oppervlakte van de collectoren waarop het zonlicht invalt. Bij buiscollectoren is dit bijvoorbeeld de som van alle halve buisoppervlaktes. De apertuuroppervlakte wordt bepaald volgend de Europese norm NEN-EN1297.

Voor een woning of appartement kun je maar 1 keer per 15 jaar een premie voor een zonneboiler aanvragen.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van € 2750 per wooneenheid.

Voor wie?

De factuurdatum mag max. 1 jaar oud zijn.

Afspraak maken

 

Hoe aanvragen?

Online

Wat moet je doen?

Aanvraagformulier Fluvius invullen en de nodige documenten toevoegen. De aannemer moet verplicht ook een gedeelte invullen.