U bent hier

Aangifte van vertrek naar het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist voor een periode van ministens 3 maanden, moet je dat ten laatste de dag voor je vertrek melden. Doe dat zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek, want eens uitgeschreven is het moeilijker om officiële verrichtingen te doen.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet een ouder of voogd aanwezig zijn.

De dienst Burgerzaken maakt dan melding van het vertrek naar het buitenland in het rijksregister en je ontvangt een model 8 (bewijs van afschrijving). Met dit model 8 moet je je aanmelden bij de Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Voor wie?

 •  Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
 • Je hebt een nieuw adres in het buitenland

Wat zijn de stappen?

 • melding door de referentiepersoon van het gezin (vroeger het gezinshoofd) of door één van de gezinsleden van verhuis
 • melding wordt geregistreerd in het Nationaal Rijksregister
 • de aanvraag wordt ondertekend door de burger
 • voor Belgen wordt de identiteitskaart aangepast voor alle gezinsleden die verhuizen naar het buitenland
 • voor niet-Belgen moet de elektronische identiteitskaart ingeleverd worden
 • het bewijs van afschrijving (model 8) wordt overhandigd aan de burger

Hoe aanvragen?

Loket

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaarten/kids-ID van alle gezinsleden die verhuizen
 • PIN-/PUK-codes (enkel voor Belgen) van alle gezinsleden die verhuizen
 • Adres in het buitenland