U bent hier

Adreswijziging

Als je je hoofdverblijfplaats vestigt of verandert in onze gemeente moet je binnen de acht werkdagen na je verhuis langsgaan bij de dienst Burgerzaken. Je kunt deze adreswijziging ook schriftelijk, per fax, e-mail, telefoon of via het digitale loket melden.

Voor wie?

 1. Elke inwoner vanaf 18 jaar.
 2. Ouders of voogden geven de verhuizing van hun minderjarige kinderen door.
 3. Meerderjarige gezinsleden mogen de verhuizing voor jou doorgeven met een identiteitskaart.
 4. Iemand die zich niet kan verplaatsen, kan de aangifte laten doen door een andere meerderjarige met een gedateerde en ondertekende verklaring van adreswijziging.

Wat in geval van tijdelijke afwezigheid?

Je moet je adres niet wijzigen, maar je brengt de gemeente wel op de hoogte. Dit geldt onder meer voor:

 • personen die in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • beroepsmilitairen
 • studenten
 • diplomaten
 • personen die door een reis of beroepsredenen maximaal 1 jaar niet in de stad verblijven

Hoe aanvragen?

Loket

Wat moet je doen?

 1. Geef je adreswijziging door:
 2. De wijkagent komt langs om te controleren of je op dat adres woont.
   
 3. De gemeente stuurt je een uitnodiging om langs te komen voor de aanpassing van je identiteitskaart of verblijfsvergunning, inschrijvingsbewijs van voertuig.

Let op : breng de identiteitskaart, kids-ID en/of verblijfsvergunning van elk gezinslid mee (met puk- en pincode).

Wat breng je mee?

Als je je persoonlijk aanmeldt, moet je de volgende documenten meebrengen:

 • identiteitskaart
 • geboorteakte (enkel als je nooit eerder ingeschreven bent in België)
 • als je voor het eerst ongehuwd gaat samenwonen moet je een referentiepersoon aanduiden.