U bent hier

Omgevingsvergunningen

Heb je een huis gekocht en wil je grondig verbouwen? Wil je een nieuwbouw zetten? Of wil je misschien een veranda plaatsen? Kijk na of je een vergunning nodig hebt op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen.

Heb je een vergunning nodig?

Stel een vergunningsaanvraagdossier op en dien het met de bijhorende documenten in bij ons. De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vind je in de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden als  de richtlijnen niet gevolgd werden.

Sinds 1 januari 2018 werken we met de zogenaamde omgevingsvergunning. In de normenboeken staat duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal op te laden in het Omgevingsloket. De aanvraagformulieren vind je hier:

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen

Wat kost het?

• Stedenbouwkundige meldingen: € 30 bij analoge aanvragen en € 25 euro bij digitale aanvragen

Milieumeldingen: € 30 euro bij analoge aanvragen en € 25 euro bij digitale aanvragen

• Omgevingsvergunning met vereenvoudigde procedure:
- stedenbouwkundige handelingen: € 80 euro bij analoge aanvragen en € 70 euro bij digitale aanvragen
- een ingedeelde inrichting/activiteit: € 80 euro bij analoge aanvragen en € 70 euro bij digitale aanvragen
- stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een ingedeelde inrichting/activiteit: € 130 euro bij analoge aanvragen en € 110 euro bij digitale aanvragen.

• Omgevingsvergunning met gewone procedure:
- stedenbouwkundige handelingen: € 130 euro bij analoge aanvragen en € 120 euro bij digitale aanvragen
- een ingedeelde inrichting/activiteit: € 130 euro bij analoge aanvragen en € 120 euro bij digitale aanvragen
- stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een ingedeelde inrichting/activiteit: € 180 euro bij analoge aanvragen en € 60 euro bij digitale aanvragen
- een nieuwe verkaveling zonder wegenis: € 110 euro bij analoge aanvragen en € 100 euro bij digitale aanvragen
- een nieuwe verkaveling met wegenis: € 310 euro bij analoge aanvragen en € 300 euro bij digitale aanvragen
- een bijstelling van een verkaveling: € 110 euro bij analoge aanvragen en € 100 euro bij digitale aanvragen

Goedgekeurd bij Gemeenteraadsbeslissing dd. 30/05/2017