U bent hier

Retributiereglement voor het afleveren van administratieve stukken door de dienst omgeving & wonen

Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige en milieumeldingen, omgevingsvergunningen, planologische
attesten, conformiteitsattesten, uittreksels uit plannen- en vergunningenregister e.a.