U bent hier

Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

Opgelet: wegens een software update zullen vastgoeduittreksels die van 6 tot en met 10 juli aangevraagd worden niet onmiddellijk geleverd kunnen worden. We streven ernaar om deze op 13 juli af te leveren.

Voor de aankoop

Voordat je een pand of perceel koopt, kun je je beter goed informeren. Om te weten welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn, kun je de stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen raadplegen.

Bij de verkoop of overdracht

Bij de verkoop van een perceel of een pand is er de plicht om wettelijk bepaalde inlichtingen te verschaffen. Deze gegevens kunnen deels bij het gemeentebestuur Tervuren aangevraagd worden, in de vorm van stedenbouwkundige uittreksels uit het plannen- en/of vergunningenregister en een document vastgoedinformatie.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft de meest recente stedenbouwkundige bestemming aan.

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van welke stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen er al bekend zijn, welke verkavelingsvergunningen er zijn, eventuele bouwovertredingen en of er een recht van voorkoop is.

Het document vastgoedinformatie geeft o.a. informatie over milieu en natuur, huisvesting en economie en bescherming onroerend erfgoed. Ook bodembedreigende activiteiten en info over het bos- en natuurdecreet worden hierin opgenomen.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen deze documenten aanvragen.

Bodemattesten worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) uitgereikt. Een bodemattest geeft relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Meer info: https://www.ovam.be/bodemattest

Wat kost het?

60 euro per document

LET OP!

Het proces voor het aanvragen van vastgoedinformatie in de gemeente Tervuren gebeurt digitaal. Het systeem vereist dat jij of je kantoor vooraf geregistreerd worden met één e-mailadres.
Indien je je nog niet geregistreerd hebt, kan dat via volgende link: https://www.tervuren.be/webform/stedenbouwkundige-uittreksels-en-inlichtingen-online-registratie

Je hoeft je maar één keer te registreren!

Indien je je al geregistreerd hebt, kan je je aanvragen doen via volgende link: http://geoitgis.geo-it.be/notarisbrief/form.html?niscode=24104