Buddywerking

De dienst welzijn van de gemeente Tervuren is op zoek naar buddy’s

De dienst welzijn van de gemeente Tervuren zet sterk in op maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. We bereiken een divers publiek van alleenstaande personen, ouderen tot jonge kwetsbare gezinnen met kinderen en zowel Nederlandstaligen en anderstaligen.

Wie zijn onze buddy's?

 • 18+
 • goede kennis van het Nederlands (gesprek voeren, Nederlands stimuleren, vorming volgen, ….)
 • goede kennis van Tervuren (wegwijs maken, begeleiden en doorverwijzen, ….)

We stellen geen criteria qua opleiding, beroep of eerdere ervaring met de doelgroep. Wél verwachten we van jou dat je als buddy wil ‘groeien’: als instapvoorwaarden volg je de informatiesessie en neem je deel aan het ondersteuningsaanbod.

Ook is buddy zijn geen evidentie: er wordt best wel wat van je verwacht in je engagement naar een doorgaans kwetsbare doelgroep in een vaak complexe situatie. Een buddy is een sterk figuur met genoeg draagkracht en mentale energie om deze uitdaging aan te gaan.

 • Je ondersteunt de persoon of het gezin enkele uren per maand over een periode van minimum 6 maanden. Je bent gemiddeld twee uur per week inzetbaar. Dit gebeurt in een locatie van onze gemeente.
 • Je bent bereid om op te treden als vertrouwenspersoon en hebt respect voor de privacywet.
 • Je beschikt over een goede portie sociale vaardigheden: je bent discreet en je veroordeelt niet. Je hebt ruimte voor het verhaal van de ander.
 • Je bent betrouwbaar en zorgvuldig in je afspraken.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt goed luisteren.
 • Je bewaakt je eigen grenzen
 • Je overlegt op regelmatige basis met de maatschappelijk werkers
 • Je werkt zelfstandig en oplossingsgericht.

Ondersteuningsfiguur

Als buddy ben je een extra steun voor de (anderstalige) inwoners van Tervuren. Je geeft hen een extra duwtje, een opstapje om hier hun toekomst uit te bouwen. Je werkt op maat van de burger. Je zoekt samen naar oplossingen voor vragen of problemen.

Het is essentieel dat de burger zelf (mee) aan de slag gaat en eigenaarschap houdt over zijn/haar toekomsttraject. We geloven in de veerkracht en het potentieel van onze burgers zelf. Als buddy wil je je hen steeds versterken en zelfredzamer maken, zodat zij (op termijn) zelf hun weg kunnen vinden in Tervuren.

Als buddy ben je géén hulpverlener of dienstverlener. Je bent vooral een brugfiguur en doorverwijzer naar het meest gepaste aanbod, naar de juiste verenigingen en professionele diensten. Je bent een ‘wegwijzer’. Bovenal ben je als buddy ook een ‘maatje’. Als jullie elkaars vertrouwen kunnen winnen en een band kunnen opbouwen, is de buddywerking voor beiden een verrijkende ervaring.

BUDDYWERKING NIEUWKOMERS

Vrijwilliger

Je bent buddy in je vrije tijd. Je wordt hiervoor niet betaald of vergoed. We voorzien geen financiële of logistieke ondersteuning. We tonen onze appreciatie voor jullie engagement graag op andere manieren. Daarnaast kan je rekenen op ondersteuning. Ook maken we samen met jou de vrijwilligersadministratie in orde: we tekenen een vrijwilligersovereenkomst en je bezorgt ons een uittreksel strafregister (model 596.2).

Voor meer info kun je contact opnemen met de dienst welzijn van de gemeente Tervuren.