Burenbemiddeling

Ruzie met een buur? Problemen met geluidsoverlast of vuilnis? Blaft de hond van de buren te hard of maken de kinderen veel lawaai? Heb je problemen rond de afscheiding van een tuin? Verstoren overhangende takken van de buur het zicht op de straat? Hebben de mensen al geprobeerd om erover te praten, maar lukt het niet? Dan kan via burenbemiddeling mogelijk een oplossing voor de situatie gevonden worden.

Neutrale bemiddelaar

Burenconflicten zijn ergernissen die ontstaan door het samenleven van mensen en als storend ervaren worden. Burenbemiddeling is een aanbod voor de betrokken partijen waarbij een neutrale bemiddelaar in de eerste plaats probeert om de communicatie te herstellen. Door het conflict bespreekbaar te maken, probeert burenbemiddeling samen met de buren een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.

Samen naar een oplossing

Alle partijen krijgen de kans om een oplossing te vinden voor het conflict. De bemiddelaar tracht begrip op te wekken voor elkaars situatie en reikt een methode aan om conflicten op een andere manier op te lossen.

Burenbemiddeling wil voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij de politie of het gerecht terechtkomen. Wanneer er geen oplossing komt, hebben de betrokkenen uiteindelijk nog de mogelijkheid om de juridische kanalen aan te spreken.

Burenbemiddeling wenst dan ook complementair te werken met andere bestaande diensten. Het wil een aanvulling zijn op deze organisaties en maximaal met hen samenwerken.

Nood aan burenbemiddeling? Neem contact op via burenbemiddeling@tervuren.be of bel 02 766 52 02