CRT (cultuurraad)

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan voor culturele materies waarin zijn vertegenwoordigd:

  • alle culturele verenigingen (het ‘middenveld’) en professionele culturele instellingen die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
  • deskundigen op vlak van cultuur, die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en in de gemeente wonen.

Meer info?

cultuurraad@tervuren.be
www.cultuurraadtervuren.be