De Witte Raaf

In de wijk Ravenstein in Tervuren wordt er door het Sociaal Huis actief ingezet op buurtwerking, met als doel speel- en ontmoetingsruimte te creëren, het samenleven te versterken, communicatie met de sociale huisvestingsmaatschappij te verbeteren, enz. Vanuit het buurthuis, dat ter beschikking wordt gesteld door Elk Zijn Huis, worden er allerlei activiteiten voor en door de buurtbewoners georganiseerd.