Denktank Bib & CC

De denktank, bestaande uit leden die de Tervuurse bevolking vertegenwoordigen en een hart voor cultuur hebben in de brede zin van het woord, is een permanent klankbord en ideeënleverancier voor de bibliotheek en het cultuurcentrum, binnen de opdrachten van de gemeente/AGB en binnen de krachtlijnen en financiële perken.

Zij heeft verder een adviserende bevoegdheid, op eigen initiatief of op verzoek, ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het beleid van de bibliotheek of het cultuurcentrum: werking, inrichting, uitrusting, financieel beleid, scholenwerking, algemene dienstverlening, regionale werkingen, tendensen, enz.

Het takenpakket van de leden bestaat uit het adviseren en uit het meedenken in de uitwerking van de beleidsbeslissingen, zoals:

  1. de samenstelling van een jaarlijks actieplan;
  2. de programmering met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen;
  3. een huurreglement voor het gebruik van de infrastructuur van het CC;
  4. het werkingsverslag dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar uitgevoerd werd;
  5. het reglement van inwendige orde van de bibliotheek en het cultuurcentrum.