Deskundige re-activatie

Woonzorgcentrum Zoniën wenst een voltijdse contractuele deskundige re-activatie aan te werven met loonschaal IFIC 14.

Het gaat om een vervangingscontract van onbepaalde duur.

Functie:

Je zet je in om bewoners alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden (terug) maximaal te benutten en te ontplooien en om zich (terug) te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.

Profiel:

Je hebt een hart voor ouderen en beschikt over een bachelordiploma in de ergotherapie of een diploma van gegradueerde in de arbeidstherapie met vermelding van het aantal uren stage.

Daarnaast hou je ervan om initiatief te nemen, samen te werken en je kan creatief handelen.

Als laatstejaarscholier of student kan je ook solliciteren op voorwaarde dat je een studiebewijs kan voorleggen samen met een verklaring dat je binnen een termijn van maximum vier maanden je einddiploma kan behalen.

Je hebt een actueel uittreksel uit het strafregister dat je kan voorleggen tijdens de mondelinge selectieproef.

Wij bieden: 

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische omgeving in een groen kader.

Minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau IFIC-14:  2884,75 EUR

Maximum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau IFIC-14: 4557,07 EUR

Relevante beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,...
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Interesse?

Solliciteren kan  via de volgende link  https://www.jobsolutions.be/register/13641-61  of per brief t.a.v. de dienst HR, Markt 7A bus 3 in 3080 Tervuren.

Dienen te worden toegevoegd:

- een curriculum vitae

- een motivatiebrief

- een kopie van het vereiste diploma