U bent hier

Ruimte

Wat doen we?

Omgeving & Wonen

Heb je bouwplannen of wens je jouw woning te renoveren of uit te breiden, dan zijn er heel wat administratieve verplichtingen. De dienst omgeving en wonen helpt je op weg met de digitale bouwaanvraag, omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen, woonpremies …

Openbaar domein

De dienst openbaar domein staat in voor de grote werkzaamheden op het openbaar domein (riolen, wegen, nutsvoorzieningen). Je kan er ook terecht voor verkeersveiligheid, mobiliteit, openbaar vervoer, rioolaansluitingen …

Werken in Eigen Beheer

De dienst werken in eigen beheer (WEB) staat in voor het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen, kleine herstellingen op het openbaar domein, het beheer van het gemeentelijk groen, de openbare netheid en de ondersteuning bij evenementen.

Gebouwen

Deze dienst staat in voor de kleinere en grotere bouwprojecten van de gemeente.

Daarnaast behoren de thema’s milieu, klimaat en dierenwelzijn tot de bevoegdheden van de afdeling ruimte.