Erfgoedinventaris

De erfgoedinventaris is een eerste stap tot de bewaring en de bescherming van het meest kwetsbare deel van het erfgoed. Beschermen en zorgvuldig conserveren is noodzakelijk, maar niet voldoende. Bij verbouwingen, renovaties, herbestemmingen, restauraties en nieuwbouw is een goed bondgenootschap tussen het bestaande erfgoed en hedendaagse architectuur noodzakelijk.

Je kan de erfgoedinventaris raadplegen op de dienst Omgeving &Wonen of klik op onderstaande links om de erfgoedinventaris digitaal te bekijken.

Deel 1 
Deel 2a 
Deel 2b 
Deel 3a 
Deel 3b 

Je kan de beheersplannen van het onroerend erfgoed hier bekijken.