Financiële begeleiding

Financiële steun

Wanneer je beschikt over een inkomen – al dan niet een leefloon – dat onvoldoende is om rond te komen, kan de dienst welzijn overgaan tot het toekennen van aanvullende financiële steun. Deze kan bestaan uit een tussenkomst in de energiefactuur, in de medische kosten, enz. Dikwijls gaat het om een tijdelijke steun en maakt dit deel uit van een uitgebreider hulpverleningstraject.

Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor een aanvraag inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming aan personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid.

Wat betreft de financiële begeleiding voert een maatschappelijk assistent steeds een sociaal en financieel onderzoek uit om na te gaan of je voldoet aan alle voorwaarden.

Leefloon

Als je geen inkomen meer hebt of je inkomen lager dan het bedrag van het leefloon is, kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een (aanvullend) leefloon.

Terugvorderbare voorschotten

Indien je recht hebt op een sociale uitkering maar de uitbetaling omwille van bepaalde omstandigheden niet gebeurt, kan je een terugvorderbaar voorschot aanvragen om je tijdelijk uit de nood te helpen.

Budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling

Misschien ontbreekt het je aan een financieel overzicht, raakte je verstrikt in een schuldenberg en/of komen diverse schuldeisers aankloppen. Wij helpen jou door middel van budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of een aanvraag collectieve schuldenregeling.