U bent hier

Afstamming en erkenning

Burgerzaken is vandaag gesloten.

Informatie opvragen uit de registers van de burgerlijke stand

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn kun je niet rechtstreeks raadplegen. Je kunt wel een uittreksel of afschrift krijgen van je eigen gegevens bij de dienst burgerlijke stand die de registers bewaart.
Als je de gegevens van iemand anders wilt opzoeken, heb je de toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de registers worden bewaard.
Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kun je wel rechtstreeks raadplegen.

Bevolkingsregisters

Informatie uit de bevolkingsregisters krijg je via uittreksels of getuigschriften. De dienst bevolking levert deze documenten af. Je kunt de bevolkingsregisters niet rechtstreeks raadplegen.

Informatie over jezelf opvragen uit de bevolkingsregisters

Je kunt een uittreksel of getuigschrift aanvragen over jezelf. Breng dan je identiteitskaart mee.

Informatie over iemand anders aanvragen uit de bevolkingsregisters

Je kunt een uittreksel of getuigschrift uit de bevolkingsregisters van een andere persoon opvragen.

Wat moet je doen?

Je moet een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de dienst bevolking van de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

Het document moet nodig zijn voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure bepaald door de wet, bijvoorbeeld:

  • de betrekkingen tussen schuldeiser en schuldenaar
  • een dagvaarding voor het gerecht
  • beslagen
  • vorderingen

Je moet de specifieke wettelijke bepaling vermelden. De bevolkingsdienst gaat dan na of de wettelijke bepalingen van toepassing zijn en of de gegevens die je vraagt noodzakelijk zijn voor het doel. Op basis van het onderzoek zal de dienst bevolking de informatie al dan niet geven.

Wat kost het?

Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand zijn gratis digitaal te bekomen via het e-loket. Opzoekingen voor stambomen zijn niet gratis. Het tarief per begonnen uur opzoekingswerk bedraagt 35 euro.