U bent hier

Aangifte overlijden

Een overlijden in Tervuren moet je melden bij de gemeente. De dienst burgerzaken maakt dan een overlijdensakte op. Dat kan alleen op afspraak.

Wie stelt het overlijden vast?

 • Een arts stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op. Als iemand thuis overlijdt, verwittig je de huisarts of dokter van wacht.
 • Als iemand in een ziekenhuis of een andere zorginstelling overlijdt, zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
 • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.

Daarna moet de overlijdensaangifte zo snel mogelijk gebeuren bij de dienst burgerzaken. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten, maar je kan dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wie moet je verwittigen?

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit
 • enz.

Wat kost het?

Gratis.

Wat breng je mee?

 • overlijdensattest van de arts
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • rijbewijs van de overledene
 • handgetekend contactformulier nabestaanden
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Hoe aanvragen?

Via afspraak