U bent hier

Uittreksel uit overlijdensakte

Een overlijdensakte vermeldt alle gegevens van een overlijden. De akte bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De akte is nodig om de overledene te vervoeren, te begraven of te cremeren. De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.

Voor wie?

  • de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen;
  • iemand die deze beroepshalve aanvraagt, bijvoorbeeld advocaten of notarissen voor hun klanten.

Wat moet je doen?

Je kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte bekomen bij de gemeente.

Vond het overlijden in het buitenland plaats?

Je kunt een afschrift aanvragen bij de dienst burgerzaken van Tervuren als de overledene de Belgische nationaliteit had EN een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet overschrijven in Tervuren.
De overschrijving kan gebeuren op verzoek van de nabestaanden in de laatste woonplaats van de overledene. Daarvoor heb je de originele, gelegaliseerde en in het Nederlands vertaalde overlijdensakte nodig. 

Hoe aanvragen?

Online

Procedure

Je stuurt een mail naar burgerzaken@tervuren.be met een kopie (recto verso) van je eID in bijlage. 

Snelbalie

Wat breng je mee?

  • Je identiteitskaart.
  • Bij een aanvraag voor een niet-familielid: een document van de rechtbank of een volmacht.