U bent hier

Wilsverklaring euthanasie

Je kunt een wilsverklaring opstellen waarin je vraagt dat er euthanasie wordt uitgevoerd als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Het gaat alleen om comateuze patiënten en dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

Er kan dus enkel rekening worden gehouden met deze voorafgaande wilsverklaring wanneer:

 • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • deze toestand onomkeerbaar is.

Voor wie?

 • een handelingsbekwame en bewuste meerderjarige
 • een ontvoogde minderjarige (dat is een minderjarige die meerderjarig wordt verklaard door een rechter)
 • een derde partij zonder materieel belang bij het overlijden van de persoon als de aanvrager om medische reden zelf geen verklaring kan afleggen (volmacht is vereist)

Enkele voorwaarden

 • De wens tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • Twee meerderjarige getuigen moeten de verklaring mee ondertekenen. Deze getuigen moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de verklaring opgesteld wordt en zetten dan hun handtekening op het formulier.
 • Minstens 1 van de 2 getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de persoon en mag dus geen familielid of begunstigde in het testament zijn.
 • De vertrouwenspersoon mag geen behandelende geneesheer zijn of deel uitmaken van een verplegende ploeg.

Hoe lang geldig?

De euthanasieverklaring blijft 5 jaar geldig. Je moet zelf de vervaltermijn opvolgen, er is geen herinnering.

Registratie in de databank van de federale overheidsdienst Volksgezondheid

Niet verplicht maar mogelijk bij de gemeente.

  Wat kost het?

  Gratis

  Meer weten?

  FOD Volksgezondheid
  Leif

  BijlageGrootte
  PDF-pictogram euthanasieverklaring.pdf48.33 KB

  Hoe aanvragen?

  Loket

  Wat moet je doen?

  • Het formulier euthanasieverklaring moet volledig én in 5 exemplaren worden ingevuld
  • Je maakt geen gebruik van correctievloeistof of doorhalingen
  • Je vult het formulier best in met blauwe inkt
  • De twee getuigen en vertrouwenspersonen moeten het formulier op hetzelfde moment als de aanvrager te ondertekenen. Dus de datum moet overal gelijk zijn

  Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart
  • het formulier euthanasieverklaring, ingevuld en ondertekend
  • eventueel: medisch getuigschrift dat bevestigt dat de aanvrager het formulier zelf niet kan ondertekenen en/of opstellen