GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

De GECORO staat voor ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’ en geeft advies over alles wat te maken heeft met:

  • gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
  • decretale taken zoals advies ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen;
  • stedenbouwkundige en/of verkavelingsaanvragen met belangrijke impact.

Meer info?

omgeving@tervuren.be