U bent hier

Agenda

De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste dinsdag van de maand, behalve in juli, in zaal 'De Eik' (trouw/raadzaal) op niveau 0 van De Zevenster, Markt 7A om 20 uur. 
Door omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Data gemeenteraden in 2018:
dinsdag 30 januari
dinsdag 27 februari
dinsdag 27 maart
dinsdag 24 april
dinsdag 29 mei
dinsdag 26 juni
dinsdag 28 augustus
dinsdag 25 september
dinsdag 23 oktober
dinsdag 27 november
dinsdag 18 december

De agenda van de openbare vergadering kan u acht dagen vóór de zitting van de gemeenteraad hieronder terugvinden.

Agenda openbare vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2018 - 20 uur - zaal De Eik op niveau 0 van 'De Zevenster', Markt 7A
1 Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 november 2018
Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer
2 Ontwikkeling site Panquin: goedkeuring verkoop-, erfpacht- en opstalakte
Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij
3 Vaststelling van de tarieven voor het boekjaar 2019 inzake BOT en VEW in het kader van de opvang en het transport van afvalwater
4 Retributiereglement inzake voornaamswijziging (aanpassing)
5 Budget 2019 OCMW: kennisname
6 Verkoop Panquin: financiële zekerheid bodemsanering
BEXIT
7 Goedkeuring van het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit
Interne zaken - Boekhouding
8 Goedkeuring van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2019
9 Kennisname van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de anglicaanse kerkfabriek Saint-Paul te Tervuren
10 Kennisname van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Katharina, Sint-Jan Evangelist, Sint-Jozef en Sint-Paulus te Tervuren
11 Kennisname coördinatie budget 2019 door het Centraal Kerkbestuur Tervuren
12 Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg
13 Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel
14 Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren
15 Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Paulus Vossem
16 Kennisname budget 2019 van de kerkfabriek H. Maria Magdalena Eizer
17 Goedkeuring van het budget 2019 van de Anglicaanse Kerk St. Pauls Tervuren
Gemeentelijk patrimonium - Beleid & Planning publieke ruimte
18 Elektrisch autodelen in Tervuren: samenwerkingsovereenkomst Cambio
19 Burgerenergie - overeenkomsten met Ecopower
20 Burgerenergie - overeenkomsten met Pajopower
Gemeentelijk patrimonium - Projectontwikkeling
21 Goedkeuring beheersplan Sint-Katharinakerk
22 GBS Vossem - renovatie plat dak lagere school: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
23 Aanleg voetpaden: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze