U bent hier

Klachten

Klachten gemeente Tervuren

Onze organisatie streeft naar een klantvriendelijke dienstverlening en een vlotte afhandeling van je vragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent wat kan leiden tot een klacht. De gemeente zal je klacht behandelen volgens een bepaalde procedure. Zo is er bepaald wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze er zal worden gevolgd en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. Met een klacht kan je hier terecht.  De gemeente zal je klacht behandelen volgens een bepaalde procedure (zie bijlage). Zo is er bepaald wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze er zal worden gevolgd en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. 

Wat zijn geen klachten?

Een klacht is geen:

  • Melding of suggestie (deze kan je hier kwijt).
  • Vraag om informatie.
  • Formeel beroep, bezwaar of petitie.
  • Algemene klacht over regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen.
  • Lopend juridische dossier.

Hoe een klacht uiten?

Een klacht kan ingediend worden op volgende manieren:

Wat gebeurt er met je klacht?

Je klacht zal behandeld worden volgens een vastgelegde procedure. De centrale spilfiguur in de klachtenprocedure is de klachtencoördinator.
Deze werkt volledig onafhankelijk. De klachtencoördinator onderzoekt je klacht en gaat na of deze ontvankelijk is en moet behandeld worden op basis van de gemeentelijke klachtenprocedure. Indien ja, stelt de klachtencoördinator een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht.
Tijdens dit onderzoek worden alle partijen formeel gehoord en wordt er geprobeerd om tot een oplossing te komen.

 

Meer info?

 

 

BestandPublicatiedatumGrootte
PDF-pictogram reglement klachtenbehandeling.pdf18/05/18106.78 KB