Gemeentelijke basisschool Moorsel

Ons visitekaartje:
We kunnen niet van elk kind een ster maken. We willen er wel voor zorgen dat elk kind zijn glans kan bewaren!

Onze school is:

  • een plaats waar kinderen creatief & actief deelnemen, waar eigen initiatieven aangemoedigd worden, waar ze hun verantwoordelijkheid opnemen, waar ze samen leren werken, waar beleven het uitgangspunt is. Het zelf doen geeft kansen tot interpreteren en besluitvorming;
  • een school waar iedereen zich inzet, in open communicatie gaat, erkend wordt als partner in het opvoedingsproces en zich betrokken voelt; kortom een echte thuis;
  • een school waar het team als streefdoel heeft om alle kinderen die hen toevertrouwd zijn te coachen in hun leerproces, een vorming aan te bieden waarbij hart, handen & hoofd in gezond evenwicht en in relatie met elkaar staan;
  • een school waar werk wordt gemaakt van een positief zelfbeeld van het kind. Hierbij gaan we samen met het kind op zoek naar hun talenten en via de kracht van het positieve leren we kinderen om te gaan met hun werkpunten;
  • een school waar experimenteren, exploreren, waarnemen & ervaringen uitwisselen kansen biedt tot de organisatie van geen wereldvreemd onderwijs;
  • een school waar we het aanbod verrijken door onze zintuigen op verplaatsing aan te scherpen of experts binnen de klas- of schoolwerking te brengen. Op deze manier bevorderen we een brede schoolwerking.

Meer info?

Moorselstraat 252
3080 Tervuren (Moorsel)
Tel.: 02 731 63 19

Directie: Greet Vandenbussche

gbsm@tervuren.be
www.gbs-moorsel.be