GROS

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) brengt in Tervuren mensen en organisaties samen die zich belangeloos inzetten voor een rechtvaardige, verdraagzame en duurzame wereld. De raad wil bijdragen tot een objectieve beeldvorming over Noord-Zuidverhoudingen en mondiale problemen en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en mondiale solidariteit verbreden in onze gemeente. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, beter bekend als de Sustainable Development Goals (SDGs), vormen het algemeen kader voor ontwikkelingsbeleid. De SDGs werden in 2015 goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties en moeten tegen 2030 gerealiseerd worden. De doelen omvatten ruime domeinen zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid, strijd tegen de ongelijkheid, klimaat en vreedzame samenlevingen.

De GROS adviseert de gemeente over:

  • het beleid voor ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingen;
  • activiteiten ter sensibilisering en ter informatie van de inwoners rond Noord-Zuidverhoudingen, Fairtrade en mondiale problemen;
  • de jaarlijkse toekenning van subsidies voor Noord-Zuidprojecten;
  • het verlenen van financiĆ«le noodhulp voor crisissituaties zoals natuurrampen en conflicten.

Meer info?

gros@tervuren.be