Het belastingreglement op de lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente