Huisregels voor de sociale media van het Lokaal bestuur Tervuren

We houden je op onze sociale media op de hoogte van wat er gebeurt binnen het Lokaal bestuur Tervuren en de activiteiten die we organiseren. Uiteraard kan je zelf reacties delen en vragen stellen. We willen wel dat het aangenaam blijft voor iedereen. Daarom vragen we je om je aan de volgende afspraken te houden.

Meningen zijn vrij
Elk bericht wordt gelezen. Je bent vrij om hier je mening te geven over Tervuren en onze organisatie. Houd er rekening mee dat niet iedereen het noodzakelijk eens is met jouw mening.

Respecteer ons en elkaar
Blijf altijd vriendelijk en maak niemand belachelijk. Beledigende, racistische, discriminerende of grove berichten kunnen niet door de beugel en worden verwijderd. Gebruikers die zich hier niet aan houden en ons of anderen aanhoudend provoceren worden geblokkeerd.


Onderbouw je mening

Lanceer geen loze beweringen, maar staaf je uitspraak met argumenten en feiten. Dat verrijkt de discussie.

Taalgebruik
Met anderen communiceren gaat vlotter wanneer iedereen een inspanning levert om correct Nederlands te gebruiken, zodat anderen kunnen begrijpen wat je schrijft. We vragen daarom om je bericht of reactie te controleren alvorens het te plaatsen.

Geen reclame
Commerciële berichten, uitnodigingen voor wedstrijden, enquêtes, toepassingen en andere informatie die geen verband houden met Tervuren of onze organisatie horen hier niet thuis. We nemen de vrijheid om deze berichten onmiddellijk te verwijderen.

Flooders en trollen
Flooden is het zinloos typen of herhalen van nagenoeg identieke boodschappen om het prikbord of het Postvak IN te belasten. Trollen is het provoceren van andere gebruikers of onze organisatie om de sfeer te bederven. We willen graag met je communiceren, maar dan wel op een positieve manier. Flooders en trollen zijn dus niet welkom. De berichten worden verwijderd en de personen in kwestie kunnen geblokkeerd worden na een waarschuwing.

Persoonlijke boodschap?

Voor een antwoord op specifieke vragen kun je een privébericht op deze pagina sturen. Als we vragen om bepaalde gegevens via een privébericht door te sturen, doen we dat om je een gericht antwoord te kunnen geven.

Als iemand zich niet aan deze afspraken houdt, kunnen we het bericht of de reactie van die persoon verwijderen. Bij herhaaldelijk misbruik wordt de bezoeker geblokkeerd en zal hij of zij geen berichten of reacties meer kunnen plaats